Er du som leder tilfreds med at få mindst 15 forskellige svar på det spørgsmål, hvis du har 25 medarbejdere? Hvis I ikke har en fælles oplevelse af kerneopgaven, hvordan ved du så, om det dine medarbejdere gør i hverdagen skaber mening for dem? Hvordan kan du være sikker på, at de går ud og gør det, I er sat i verden for, hvis de ikke kan se meningen med det, de gør?

 

Et team er ikke en gruppe mennesker, der arbejder sammen.

Et team er en gruppe mennesker, der har tillid til hinanden og ved,

hvorfor de gør det, de gør.

 

Oplever du som medarbejder presset i en mere og mere hektisk hverdag? Taler du med dine kolleger om, at I er usikre på, hvor I er på vej hen og hvad der forventes af jer? Er I somme tider i tvivl om, hvorfor I gør en bestemt ting? Og har I af og til svært ved at se, hvordan den overordnede målsætning hænger sammen med det, der er nødvendigt at gøre i hverdagen - det som I gør? Giver det I gør mening for jer? Er der strukturer og skemaer, der ikke giver mening, som som tvært imod skaber benspænd for jer?

Kom med over på Vilde Hjerters Akademi og se mere om, hvordan vi hjælper virksomheder med at nedbryde de frustrationer, som en kompleks og hektisk hverdag byder jer. Vi hjælper jer med at finde ind til lige netop jeres kerneopgave og finder jeres fælles handlekraft til at arbejde med det I er bedste til - det I er sat i verden for - og som ingen andre kan bedre end jer.

Kontakt mig på jannie@jannieahle.dk


Her er eksempler på, hvad jeg har hjulpet andre med

Strategi i ledelsesteamet

Nye krav til og nye medlemmer i ledelsesgruppen betød, at nye sejl skulle sættes, så skibet kunne sejle i den rigtige retning - og alle skulle med. Det blev en interessant proces for alle involverede.

Jeg har et hav af eksempel på processer med ledelser og medarbejdere. Kontakt mig herog vi drøfter jeres ideer til et forløb eller indspark.

Udfordring på uddannelsesområdet

Som projektleder for Københavns Kommune fik jeg sammen med projektleder fra Region Hovedstaden alle kommuner og erhvervsskoler i regionen til at gå med i et nationalt projekt, hvor fokus var at arbejde sammen for at flere unge, deres forældre og lærere skulle kende mulighederne med en erhvervsuddannelse. Vi lavede den største kampagne og den til dato største event, der løb af stablen i januar 2015.

 

Nedbringelse af skolers fravær

En indikator på at eleverne ikke trives i skolen er, at de udebliver fra undervisningen. Det kan der være mange grunde til.

Først og fremmest skal vi monitorere fraværet, så vi kan forholde os til det. Vi skal se på trivselsmålinger og sammenholde det med fraværet. Vi skal inddrage forældrene og alle andre, der kan hjælpe til, at alle børn kommer i skole. Både for trivslen og livskvaliteten her og nu for det enkelte barn - og for at alle elever bliver så dygtig som muligt fo at have flest mulige hylder at vælge fra, når de er færdige med folkeskolen. 

En analyse satte fokus på kommunens udfordringer. Der arbejdes med fokus på fravær i ledelsesstrengen og måltal for nedbringelse af fravær, der monitoreres fremadrettet.